domingo, 16 de diciembre de 2007

EL ALCALDE SE ALTERA - ¡ Vaya Talante !"...........................
El jueves 12 de Diciembre estábamos reunidos esta comisión, el alcalde y el técnico de Proyfe para ir hasta el núcleo de Chanteiro y ver en campo todas las zonas que no llegaba el saneamiento y poder incluirlas, “pero que se tuviese claro que la prioridades de la comisión era que, el servicio de saneamiento llegase a la totalidad del núcleo y una vez redactado el proyecto con las modificaciones este se pusiera a exposición pública para que todos los/as vecinos/as de Chanteiro pudiesen verlo y presentar las alegaciones que estimaran oportunas .”

En esta reunión, se toco el tema del abastecimiento de agua para este núcleo, que como sabemos estaba incluido en el proyecto de Febrero de 2007 y del cual partíamos en las distintas reuniones con el alcalde. En ese momento el alcalde se altera y tacha a los vecinos que estamos en la reunión de falsos y querer abrir otro frente.
Nosotros replicamos que estábamos en esa reunión para defender los intereses de los/as vecinos/as de Chanteiro y que si en el proyecto de febrero de 2007 se incluía el abastecimiento, debía de incluirse en este también, la actitud del alcalde en lugar de ser conciliadora y dialogante como había dicho en numerosas ocasiones, no fue asi se alteró aún más y de manera UNILATERAL suspendió la visita que teníamos previsto realizar a Chanteiro con el técnico de Proyfer CERRANDO LA PUERTA A ESTA COMISIÓN.

Desde la comisión no entendemos la actitud de el alcalde para con esta comisión y le recordamos que el dialogo a parte de decirlo hay que practicarlo y demostrarlo y que esta comisión lo ha demostrado PUESTO QUE A QUIEN CIERRA LA PUERTA NO ES A LAS PERSONAS QUE INTEGRAMOS DICHA COMISIÓN, SI NO QUE A TODOS Y CADA UNO DE LOS VECINOS DE CHANTEIRO."
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
¡Amodiño!
Son cambios radicales en estas fechas de Paz, Fraternidad y Buenos Deseos.
Contrasta esta actitud con el diálogo mantenido en otras ocasiones, incluso tratando este mismo tema en asamblea vecinal mantenida en Chanteiro. ¡Todos encantados!.
.
¿Qué pasa pues ahora?.
Puede que empiece el nerviosismo de no haber sido capaz de lograr una mayoría de gobierno y tener que andar a los vaivenes ocasionales, muchas veces anti-natura.
.
Así en Ferrolhoy (diciembre 2007), contesta:
"........................
¿Es difícil gobernar en minoría?
.
- Sí, es difícil, delicado y complicado. Sin embargo nos cogió en un momento inicial donde tenemos fuerza, ganas y pasión por hacer las cosas. Nunca hubo tanta democracia en Ares, ya que todo se discute. Todo lo que se aprueba goza de un gran consenso, siempre el PSOE con alguna fuerza política más, porque solos no podemos.
.
Aunque no llegaron a un acuerdo de gobierno con el BNG ¿tendrán su apoyo?
.
- El BNG me niega el pan y la sal, porque así les gusta verme coincidir en las votaciones con la derecha. Es el no por el no. En temas tan importantes como la galescola y el centro de día se abstuvieron.
*****000*****
19-XII-07

martes, 4 de diciembre de 2007

VULNERANDO LA ACCESIBILIDAD - En Ares se llevan cuatro años y nadie toma medidas

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Unión Europea celebran cada 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La intención de esta conmemoración es concienciar a la sociedad de la situación de este colectivo y fomentar su integración, a partir de la igualdad de oportunidades y la participación social.
Este año, el Día tuvo el lema Trabajo Digno para Personas con Discapacidad y prestó una atención especial al ámbito laboral de los discapacitados y a sus habilidades,tanto en el trabajo como a nivel de necesidades formativas.

Pero, pasó el día, pasó la romería.
Aunque se avanzó bastante en la protección de los discapacitados, todavía quedan lagunas porque las disposiciones y leyes sobre este tema siguen sin ser cumplidas.
Las abundantes leyes sobre la protección de los discapacitados, están en su mayoría para la galería.Para decir que existen. Pero no se cumplen.

Solamente los políticos las airean, prometen y aprovechan en su beneficio, durante las campañas electorales.También en este día hacen declaraciones y prometen .....

Pero, la verdad es que ya no engañan.
Sus intereses van por otros caminos, como estamos comprobando a diario.

En un día como éste, los dirigentes de todos los partidos deberían replantearse cuál es el objetivo que persiguen, si la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad o sus propios intereses.
Este tipo de situaciones, deberían evitarse: hay que pensar primero en las personas y no sólo en el poder.
Ellos demuestran ser los discapacitados y con barreras en la mente.

En Ares se llevan cuatro años y nadie tomó medidas.

lunes, 26 de noviembre de 2007

Centro Cultural "OUTEIRO" - Aos 40 anos dun orgullo veciñal

Unha obra feita por prestación personal
Fotos de 1970

Este primeiro de decembro 2007, conmemórase o 28 aniversario da inauguración do Centro Cultural OUTEIRO de Chanteiro.
Para recordar tal efeméride, podemos facer un pouco de historia sobre a creación desta Sociedade, orgullo lóxico dos veciños de Chanteiro polo esforzo colectivo para a construción do edificio e a súa posta en funcio
namento.

Os terreos en que se erixe a edificación foron doados polo chanteirés emigrado a Venezuela Agustín Pena. En principio os terreos estaban destinados, por desexo do doante, a construír neles as Escolas de Chanteiro. Un desexo, por outra banda común en todas a persoas que emigraron por necesidade e botaban en falta a incultura e instrución, que eles non tiveron, pero desexaban puidesen ter as xeracións que quedaban aquí.

Pasaron moitos anos, os desexos expresos do doante non se cumpriron por abandono das administracións públicas. E máis tarde, as disposicións dos organismos de Educación optaron pola construción de Grupos Escolares Comarcais Centralizados.

Entón, os veciños de Chanteiro, viron que se podería dar cumprida a idea do doante de que os terreos dedicalos a "labores cívicos", e para ese efecto en 26 outubro de 1969, reuníronse sobre o mesmo terreo un grupo de veciños para ver a dedicación que podería darse á leira, que estaba xa escriturada a nome do concello de Ares, pero cunhas condicións e cláusulas que indicaban o fin a que debería ser destinada.

Nesta asemblea veciñal xurdiu a idea de construír nestes terreos un Centro de reunión, cultura e esparexemento.

Esta idea trasladouse ao Concello de Ares e ao doante dos terreos que a acolleron favorablemente.
Posteriormente for
mouse unha Comisión Organizadora e asociáronse á idea un centenar de veciños.
Estableceuse xa unha couta mensual de 50 pesetas e o compromiso de levar a cabo os traballos polo sistema de "prestación persoal", traballando en quendas os días festivos.

Pero non había diñeiro para materiais nin ferramentas.
O Concello de Ares, presidido por Justo Montero acordou facer unha achega de cen mil pesetas que pagaría exclusivamente en materiais. Tamén xestionou outra axuda doutras cen mil pesetas da Deputación.

Isto foi unicamente co que se contou. Todo o demais débese a achegas dos socios e beneficios de barracas de bebidas que se instalaban durante as festas.

Fixéronse xestións e solicitudes de achegas ante a entón Delegación de Turismo e Fundación Barrié da Maza, sen ningún resultado.

Xa en etapa democr
ática, fixéronse intensas xestións na Delegación de Cultura. O entón Delegado Seijas Flores prometeu medio millón de pesetas, pero todo se esfumou. A subvención dixo que dependía de Madrid. (?).

Mais tarde a que era Vicepresidenta terceira do congreso dos Deputados, a coruñesa María Vitoria Fernández España, prometeu facer xestións ante o Ministerio de Cultura no que mandaba o seu amigo Pío Cabanillas. E nada.
Fernández España tamén prometeu doar unha biblioteca e tampouco o cumpriu.

En fin, os veciños sempre en solitario e de aí o mérito que supoñeu esa obra.

As obras do edificio comezaron en xuño 1970 e tiveron varias interrupcións, debido á falta de medios económicos, chegándose ata á necesidade dalgúns socios, ter que achegar algunhas cantidades da súa peculio particular en concepto de préstamo.

Legalizada a sociedade coa denominación de Centro Cultural Outeiro, se elixiu a primeira Xunta
Directiva en 27 de febreiro de 1979.

E, por fin, o sábado 1 de decembro faise a inauguración.
Ao acto asistiron o primeiro alcalde de Ares desta etapa democrática, recentemente elixido José Cortiñas Gil, Delegado Provincial de Cultura Sr. Vidán Torreira e o poeta amigo desta sociedade Xosé María Pérez Parallé.

Todos no uso da palabra resaltaron o labor levado a cabo polos veciños de Chanteiro e ofrecéronse para calquera iniciativa do Centro.
En nome do Outeiro falaron o presidente Manuel Doval Grela e o secretario Roberto Mayobre Rebón. Estes directivos elixidos para a primeira Xunta, xa o foron tamén durante os
10 anos da Comisión Organizadora, xunto con outros membros máis.

Despois dos actos protocolarios celebrouse un baile que estivo amenizado polo Conxunto musical Os Tambar de Ferrol.

Este ano, para celebrar ese 28 Aniversario, hai outro baile o sábado día 1 decembro 2007, coa
Orquestra CIDADE CRISTAL.

¡¡Parabéns para todos!!lunes, 19 de noviembre de 2007

ARES INACCESIBLE: Multas de tráfico, bicicletas y adoquín

Sobre todo en verano, Ares se convirtió en un pueblo inaccesible por el abandono a que fue sometido en los últimos tiempos.
Muchas construcciones sin rigor ni sentido y ninguna planificación en cuanto a tráfico y aparcamientos. Esto ocasiona un enorme caos circulatorio que se irá incrementando si no se toman medidas para solucionarlo.

De momento se toman medidas represivas de sanción, con multas y prohibiciones.¡ Así lo hace cualquiera ¡.
Dónde queda aquello de: “La imaginación al poder”.

.
Hay que hacer un plan de ordenamiento del tráfico, pero con soluciones reales. No basado solamente en prohibir y sancionar.
En Ares abundan y sobran zonas con bordillos pintados de amarillo. Esto debía hacerse donde sea estrictamente necesario.

Añadido a esto, está la enorme proliferación de la concesión de vados.
Existen más de doscientos en el núcleo urbano.Parece que, con tal de abonar la tasa, cualquiera pueda tener un vado aunque no tenga garaje legal, solamente para dejar libres los accesos a fincas, huertas, bodegas y jardines.

-
¿Hay algún aparcamiento público en Ares?. La respuesta es no.
Pues entonces, no queda más remedio que usar para aparcar las calles y plazas.
-
Caso aparte ya, es el estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida. No existe protección alguna para este colectivo.

Las pocas plazas reservadas están situadas en lugares alejados del centro, con lo cual pierden su cometido que es facilitar a los usuarios el acercarse a los locales y servicios necesarios: Farmacia, concello, médico, bancos, establecimientos comerciales y lugares de ocio y hostelería.Además que nadie las respeta y mayormente están ocupadas de forma irregular.

-
Parece ser que antes no se castigaban las infracciones, pero ya este verano se hizo un hostigamiento a los conductores por el hecho de aparcar en determinados lugares de costumbre, aunque fuesen en zona sin señalización alguna, ni suponer peligro ni riesgo para la circulación.
La campaña, necesaria, se hizo primero como informativa y luego ya se aplicaron las sanciones en serio.
-
Y la razón ya se sabe de quien está siempre, del que tiene la fuerza y el boletín de multas.
Si no hay señal de prohibición, te argumentan que es una calle estrecha, que no guarda la distancia al cruce, que obstaculiza ….. Tal y tal, lo que sea. Quedas en la impotencia ante el uniforme, la placa y la porra. Porque si se protesta, nos enteramos de que son 38,07 Euros más.
¡ Todo muy convincente ¡

-
Ahora se nos anuncia también el futuro establecimiento de un servicio de bicicletas patrocinado por el Ayuntamiento y la Diputación. Bienvenidos todos los servicios, pero ¿hay condiciones para ello?.
La única y principal condición que tiene Ares es la natural de lo llano del terreno y sus calles y
paseos planos. Esta particularidad del pueblo es lo que permitió que ya desde siempre se usasen mucho en esta villa las bicicletas y las carretillas.

Pero no se previó tampoco infraestructura para las bicicletas. ¿Dónde está el carril-bici?

El paseo marítimo a lo largo del malecón se pavimentó con adoquines que todos evitan pisar. Los coches no pueden circular por ser zona peatonal, pero es que tampoco pasan las motos y bicicletas. Estos se meten en la acera, igual que cochecitos de niños, patinetes, sillas de ruedas y carros de compra y carretillas.

Todo junto con los peatones y paseantes por las aceras evitando los molestos adoquines, para evitar tropezones y que retiemblen los sillines.
¡Que gran error fue ese adoquinado!

-
Leo en el diario El País que el señor Gallardón ha decidido asfaltar y sepultar para siempre el adoquinado que quedaba en el Paseo del Prado.

-
"Sobre estos adoquines, el tiempo es absorbido y retrocede cien años.
El traqueteo de los adoquines, produce un temblor del cuerpo como si viajáramos en carromato, que nos
recuerda a algún abuelo, algún pariente lejano, que anduvo en tiempos por Madrid".....

viernes, 26 de octubre de 2007

O "MONTE DO CABALO" EN CHANTEIRO

Estase estendendo bastante pola comarca a cría de cabalos e tamén chegaron a Chanteiro.

Precisamente este verán puidemos presenciar o parto dunha egua en solitario e en pleno campo. Foi unha estampa moi bucólica que nos fixo recordar nomes de lugares de Chanteiro.E é que o cabalo está ligado a Chanteiro. En algúns escudos heráldicos do apelido Chanteiro aparece un cabalo. Seguramente que en épocas remotas os cabalos habitaban os amplos montes de Chanteiro.

Contribúe a pensar isto na existencia na zona do lugar do Curro, en parte baixa e depresiva onde era fácil conducir e recluír ás reses para a súa marcaxe e aproveitamento.

O mesmo núcleo de Chanteiro tamén podería ser lugar idóneo para encerrar animais, xa que empeza nas Cancelas e acaba na Porta do Río. Dous portais ou peches, case naturais, na entrada e saída do noso Chanteiro.

E por outra banda, chámase "Monte do Cabalo" en xeral a toda a zona de monte que abarca desde Montefaro ata Segaño.
Dentro desta denominación xeral abundan outras particulares, que identifican as propiedades e zonas de baldío e comunais, tales como: A Cova dá Figueira, Os Chas, A Pedra do Caldeiro, Os Seixos, Bouzoa, Salgueiras, A Balsa, Os Esparaños, O Cal de Vilar, Fonteseca, O Ovo do Carrizo, Birmieiras, A Cova do Ouro, etc., etc.

A outra gran zona de monte e boscosa é a península de Coitelada e que comprende á súa vez as zonas de: A Petorella, Sobredarea, Sudova, Campelo, Socastro, O Pichón, Os Esparaños, e os campos do Pombeiro, dás Grellas, do Monigato, etc.,etc.

Outros lugares de monte onde se proerían criar cabalos poderían ser os montes de Avarente, Campo Raso, Poidos.

En tempos pasados e non moi lánxanos en todos estes lugares abundaba a caza de lebre, coellos, perdices e raposos.

Agora visítanas o xabaril e as ardillas.

miércoles, 17 de octubre de 2007

Una primera valoración de la Corporación Municipal

"A Voz de Chanteiro” debe hacer una primera valoración del funcionamiento municipal de esta nueva etapa, en que está al frente de la Corporación el socialista Julio Iglesias Redondo.
El mismo Alcalde expresó su deseo de conocer la opinión de este medio, porqué – según dice – se sabe mejor el sentir general y la base para formar, junto con otros juicios, el balance de los créditos de su gestión.

En estos tres meses estivales y vacacionales, se comprende el período de los 100 días de rigor que se dan a los políticos para enjuiciar su labor y el aterrizaje en el cargo. En el caso de Ares se puede constatar un aprobado notable con holgura.
Se nota, de forma patente, las diferencias con el anterior gobierno, tanto en la forma como en el fondo:
Las gestiones de todo tipo realizadas en este corto espacio, tanto para enmendar los errores anteriores, como el desatasco institucional y la buena sintonía con otras administraciones y concellos limítrofes, lo acreditan.
También la implantación de nuevos servicios, promesas de otros nuevos, los actos culturales y sociales y sobre todo participar abiertamente en reuniones y asambleas vecinales.
Son buenas así mismo, las medidas adoptadas de corrección de disciplina personal, firmeza ante concesiones anteriores y el dar cumplida información de toda su labor e incluso sus ideas expuestas en medios, foros y reuniones.

Pero unido a estos temas se le acusa un poco de propaganda y empalago publicitario de auto bombo. Principalmente por la creación de un gabinete de prensa con una periodista en excedencia al frente y cuya contratación (con algunas otras más) levantó cierta polémica, al ser incluido su puesto en la convocatoria de tres plazas de personal administrativo. Es decir, que una administrativa resultó ser la periodista, sin que en las bases constase esa preferencia.

Estos y otros comentarios, tanto a favor como en contra, seguirán circulando en tiempos venideros. Tiempo habrá para comentarlos.

Pero esta reseña no estaría completa si no se mencionase otro asunto, de quizá más envergadura, para el funcionamiento municipal. Abundaremos en ello en lo sucesivo.

Ahora, decir que Julio Iglesias es el alcalde de Ares puesto por el BNG.
Efectivamente, los votos nacionalistas en virtud de unos pactos a nivel autonómico, dieron la precisa mayoría para que los socialistas consiguieran la alcaldía para su candidato.
Sin este más que previsible apoyo puntual, el alcalde de Ares seguiría siendo el justamente denostado Cendán, porque era el ganador al ser su lista la más votada, sin necesitar incluso el seguro apoyo de su fratricida hermano de Nueva Alianza.
Si el bipartito no cuajó, está en “stand by” o no llegará nunca, la culpa la tienen ambos grupos políticos y no el pueblo que se definió con claridad.
Aunque ellos, por no dar su brazo a torcer y a espaldas de la ciudadanía se acusen mutuamente.

El gobierno actual de Julio Iglesias es inestable con minoría.
Y eso es malo para la gobernación del Concello. Necesita de apoyos coyunturales para sacar adelante los acuerdos y por ende las obras y servicios. Y, no digamos ya, para cuando pronto se presente el principal documento con que trabajan los Ayuntamientos: Los presupuestos anuales.
¿Tendrá que depender de la oposición para su aprobación?. ¿Con quién se formará mayoría? - ¿Se le podrá dar la “caña” prometida a los desmanes de la anterior Corporación, en éstas circunstancias?.

Tendremos que volver en otras ocasiones sobre este tema.

De momento, para finalizar, recordar que el “feeling” entre los partidos que recibieron el mandato de formar gobierno (PSdG-BNG) ya no era apropiado durante la campaña, -- “en misa y repicando” --, como por otra parte así debe ser. Cada uno busca sus votos de la misma cartera y hay que marcar diferencias.
Creemos que ahora todo se puede y debe reconducir.

El tema principal de la discordia y con el que se tiran los trastos, parece ser el de las competencias de gobierno.
El BNG reclama, o reclamaba: Cultura, Deporte, Mocidade, Patrimonio y Turismo por una banda y por otra: Servizos Sociais e Igualdade. Emulando al bipartito de la Xunta.
Al PSdG le parece mucho para los concejales que tienen y que la proporción de 2 a 5 se sobrepasa.
Pero una cosa es pedir y después viene el “chalaneo” y las rebajas. Como los feriantes. La política admite todo eso y mucho más. Ya nadie se asusta de nada.

En resumen: Todo va bien, por lo que ¡Enhorabuena Iglesias!.
Pero como es susceptible de mejora, pues inténtese por ambas partes. Solo es cuestión de voluntad y querer hacer las cosas relativamente bien.
Ejemplos están a la vista.

miércoles, 4 de julio de 2007

ROMAYO Y EL EX-ALCALDE DE ARES, SE VAN DE VACACIONES

CARTA AL EX-ALCALDE DE ARES

Estimado señor Ex-Alcalde:
También, igual que tú yo me voy de vacaciones. A VOZ DE CHANTEIRO me acaba de dar vacaciones, porque dice que ahora ya no rindo como antes.Y la culpa, en parte la tienes tú, mi estimado Ex-Alcalde. No rindo como antes porque se me agotaron los temas. Se me queda la mente en blanco, me acabas de dejar huérfano de noticias de corrupciones, prevaricaciones, rumores y sucesos curiosos que venían constituyendo ya “el pan nuestro de cada día”.Lo último fué lo de las cuentas estilo Gran Capitán, con carta personalizada y todo a los súbditos. ¡Que buen detalle!
Ah! y lo del bastón, también personalizado. ¡Que maravilla!. Consérvalo bien en la caja de taracea, junto con los demás trofeos.

No sé porqué la gente se escandaliza con esas cosas. Ya debían estar curados de espanto.... Además, sabiendo de que pié cojeabas, pues ..... necesitabas también la ayuda de un bastón.
No sé si es de la pierna o de otra cosa, pero me enteré de que estabas de baja por enfermedad.

Bueno, pues no te preocupes echa el tiempo que necesites hasta ponerte bueno y despues cuando te den el alta, aun coges las vacaciones.Yo lo tengo peor, porque me obligaron a cogerlas ahora aunque el tiempo no está aún muy bueno. La culpa fue tuya por no ganar las elecciones y así teníamos cuerda para rato para comentar en A VOZ DE CHANTEIRO.
¡Qué envidia me dás!. Ahora ya se te puede hablar directamente sin pedirte audiencia y te dirán Manolo a secas. Te dirán que ahora a descansar, que trabajen otros. Y tú dirás que ya lo sabías, que ese puesto era de paso, para trabajar por el pueblo y que la verdad es duro, porque despues ni te lo agradecen.

Pero fastidia algo el que te quiten de la Alcaldía, por las cosas de los votos, pica un poco. Ahora que ya le cogieras el tranquillo, no le hacías caso a nadie y con despacho y edificio nuevo. Pero todo tiene su lado bueno y si no se lo buscamos. Somos fáciles de conformar.
Ahora es mejor que le llamen a uno por su nombre sin tapujos y volver con los amigos sin que estén todo el rato con lo de señor alcalde para arriba y para abajo.

Lo del sillón es otra cosa. Cuando estabas sentado a solas por las tardes sin ningún concejal que te diera la paliza con problemas, filosofabas y en tus meditaciones tenías las más brillantes ideas, hasta te entraba el regusto por los bajos y comprendías eso del erotismo del poder.

Bien, pues ahora ya es otra cosa, podrás ir a Casa Parrando, al Bar de Maricha o al de abajo a tomar los vinos sin que cuando entres te digan "que tal señor alcalde", por el contrario ahora te dirán "lo siento Manolo pero no pudo ser" y tú respondes :"No, si esto era una etapa más en mi vida. Estas cosas son transitorias, ahora que apechugue otro". Para tus adentros, para tus entretelas te estarás diciendo "bien que me han jodido los contrarios", porque siempre cree uno que le joden los de la orilla de enfrente, cuando en realidad son los de la casa, que entre codazo y codazo, entre dimes y diretes y entre nuevas alianzas han fastidiado el que no sigas alcalde.
Pero bueno ahora a vivir que son dos días. ¡Qué buenos amigos has hecho durante tu mandato! Perdona, me he equivocado, rectifico, "qué buenos conocidos interesados has hecho", porque los amigos de siempre ahí están, hasta algunos puede que se les haya caído el "siempre". Y lo de volver a trabajar, eso es otra cosa. Haber si aparece un "choyo". Te encuentras con tus viejos compañeros: "qué tal, otra vez aquí, ahora a reciclarte". Y tú los observas con algo de cabreo. Lo de estar en el sillón te ha hecho un hombre de contactos, vale un potosí, más de lo que tú te piensas, es como una indemnización por despido.

Pero a ti te hubiese gustado continuar, con las buenas ideas que tenías y se te han quedado en el tintero, pero siempre te quedaría la oportunidad de comentárselas al oído al nuevo, si fuese de tu partido, pero como es del contrario, ya sé que al enemigo ni agua. Bueno señor ex alcalde, disfrute de su nuevo estado como señora primeriza.

Muy cordialmente,

Romayo de Chanteiro

domingo, 24 de junio de 2007

Auditoría á vista no Concello de Ares. ¡Aquí hai Tomate!

Despois das Contas do Gran Capitán Cendán, trucadas e de puro autobombo que ninguén se cree porque os feitos están xa demostrando que son mentira.


Xorden agora os comportamentos caciquís que o novo Alcalde Julio Iglesias moi certeiramente fai públicos.
Non temos máis remedio que opinar e dicir que parece un moi bo comezo, na sua primeira semana.

Esa claridade así directa, desbarata a rumoroloxía e murmuracións que outros se encargan de facer no seu favor para xustificar os seus desmáns e delitos. Máis claro auga.

¡Grazas novo Alcalde!, a seguir así.

miércoles, 20 de junio de 2007

REGANOSA - ¡ Qué erro, que gran erro político !!

Con motivo da chegada dun terceiro gaseiro cargado de Gas Natural Licuado, o Comite Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol acordou convocar á cidadanía, para o xoves 21 de xuño ás 21 horas, a unha concentración nos peiraos de Ferrol para unha cacerolada - tamborrada de protesta e alerta en relación co perigo que supón as instalacións de Reganosa.
Os políticos calan. Os intereses son moitos.
Os medios falan coa boca pequena, " o feito peito" e taparase todo con diñeiro.
Xa non queda outra alternativa.


viernes, 15 de junio de 2007

Cendán rende contas os viciños de Ares

Nun Bando, en carta persoal aos veciños e nos medios de difusión, o cesado Alcalde Manuel Cendán rende contas e di que deixa a Ares con saldo millonario. Precisamente faio agora, cando acaban de expulsalo os veciños en eleccións.
Detalla as súas actuacións, enumera proxectos materializados e en fase de futura execucción.


Tendo diñeiro, como tivo Ares nos últimos tempos, pódese facer de todo. ¡Só faltaría iso!.

Pero moito quedou sen facer. Necesidades perentorias para as que faltou vontade.

Non enumera con todo, os gastos superfluos, despilfarros, Festas de Gala, medallas e bastóns.

A máis diso outros moitos que se irán sabendo, cando se sacudan as alfombras do Concello. Haberá outros que nunca se saberán. Non quedará rastro nin xustificante algún.

¿Porqué non se foron rendendo contas antes, cando todo era opaco?. Eran os tempos triunfais de fágoo porqué me dá a gana".
Faise agora porque se sabe a que vai caer e anticípase intentando quedar ben e ademais tranquilizar a conciencia.
O veredicto veciñal xa se fixo, agora hai que esperar o que veña e logo verificar.
O seu mandato non será unha excepción de "conciencia tranquila". Pasou noutros sitios e con outros anteriores e seguramente se nos volverá a deparar nalgún futuro.

¡ Meigas Fora !

jueves, 31 de mayo de 2007

Polos pelos, non volveu a gañar o Cendanismo Popular en Ares

Polos pelos, non volveu a gañar o Cendanismo Popular en Ares.


Pois sí, ten certa razón Manuel Cendán, alcalde en funcións.
O resultado dás eleccións en Ares, non foron o que se presaxiaba.
Non houbo a desastre que se esperaba e o Partido Popular debe estar contento porque ten uns votantes fixos que son fieis aínda que caian chuzos e lóstregos.

Porque despois dunha acción de goberno ultimamente tan nefasta, chea de irregularidades, incumprimentos, ilegalidades, despotismo e que remata co esperpento e affaire dos Nanos Xemelgos; ¿cómo e posible obter tantos votos e conseguir 5+1 concelleiros populares-aliancistas?
Ademais de levar o PP unha lista como a que levou, que nótase que foi de urxencias. Aínda que o problemas de facer listas abarca a tódalas candidaturas.

As caras coñecidas que había no Partido Popular, dá lista do 2003, levounas o aspirante Luís Cendán na formación "Nueva Alianza", que éste se que foi o que levou o trompazo o non conseguir mais que un concelleiro. E non pode atribuírse a que era unha formación nova e de independentes.
Todo ou mundo sabe dá militancia destes escindidos que foron os que viñeron gobernando ate agora.
Os votantes do PP non quixeron aventuras, e non apoiaron a estas persoas que gobernaron. Se non que optaron polas siglas de Fraga, Rajoy e Aznar.
A vila de Ares, xa o dixemos noutra entrada, e de maioría conservadora caciquil, indolente e con reminiscencias feudalistas e franquistas.
Leva certo atraso no desenvolvemento político, fomentado adrede polos que gobernaron. Aínda está ancorada nas maneiras dá Galicia profunda do interior, onde triúnfan Baltar, Cuiña, Cacharro, .....
Hai pouca conciencia de clase e mais ben tírase ao aburguesamento, enraizado polo caciquismo de atrás, nos que certos persoeiros ostentaban o poder económico e político.
Eran os terratenentes rentistas e donos dás terras, casas e leiras.
A eles había que ir pedir diñeiro prestado con usura; eles eran os que intercedían nas disputas e litixios e aos que se acudía tamén para arranxar os papeis, escrituras e outras xestións que se escapaban á ignorancia poboacional.
A estes personaxes, dos que se recordan os seus nomes tíñaselles odio-reverencia. Pero consentíase ou tolerábase que mandaran por imposición.
Estamos a falar dos anos cincuenta e sesenta, en pleno franquismo imperante.
Agora xa cambiou a situación, pero isto deixa marcas tradicionais nas familias, sobre todo cando a cultura e preparación e mais ben baixa.
Este pode ser o panorama actual que provoca estes incomprensibles resultados nas elección e que poden repetirse noutro intre.
Os novos mandatarios teñen a obriga de intentar elevar o nivel cultural, social e político dás xentes para que poidan exercer un voto máis útil e axeitado.

lunes, 21 de mayo de 2007

Renovación no Concello de Ares, ¡¡ X A !!


PARA NORMALIZAR A VIDA LOCAL

Faremos de Ares un concello aberto, participativo, que promova os valores da democracia, do respecto e da tolerancia. Queremos recuperar a normalidade institucional, tanto dentro da corporación como coas outras institucións. Queremos un concello feito coa xente e para a xente.

Apertura dunha circunvalación e planificación integral de todo o tráfico para crear accesibilidade, eliminando as barreiras arquitectónicas e adaptando o mobiliario urbano ás necesidades das persoas con problemas de mobilidade, e seguridade, dotando ás estradas que van de Ares a Chanteiro e a Redes de bairarrúas en todo o seu percorrido.

Unha ordenación viaria que proporcione aparcadoiros públicos, e unha seguranza tanto para os peóns, especialmente nenos, maiores e minúsvalidos como para os condutores.

Deseñaremos un plan de ampliación dos servizos básicos – comezando polo saneamento en Chanteiro – ao conxunto da poboación; concretando urxentemente o proxecto de reposición da rede de saneamento urbana.

Plena colaboración para o desenvolvemento de servicios comúns. A fórmula dos consorcios de servicios xa leva moitos anos dando froitos no eido local. Estamos a favor de artellar mecanismos de colaboración horizontal cos concellos limítrofes.Colaboración e posible mancomunidade con Mugardos, que sería beneficiosa para ambos municipios en canto ao aforro en orzamentos de equipamentos, instalacións, servizos e mesmo en administración e persoal. Algúns pasos xa están dados: Voto de Chanteiro, Piscina, Depuradora futura, abastecemento de auga, saneamentos, alumados, actividades deportivas, tarefas de ensino, lecer, .....

Redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, que “non confunda urbanismo con edificación”. Un plan que humanice Ares e que sexa a ferramenta básica para acadar as cesións de solo necesarias para espazos dotacionais, cemiterio municipal, vivendas de promoción autonómica, etc.

Proporemos a conversión do actual “Centro da Terceira Idade” nun Centro de Día – integrado no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar – dotado de persoal e medios para garantir unha política de atención aos nosos maiores.

Creación dun servizo de transporte urbano interparroquial, para que todos os veciños poidan desprazarse a todas as parroquias e tamén a piscina compartida co concello de Mugardos.

Posibilitar o acceso das novas tecnoloxías moi especialmente da banda ancha de internet a todo o municipio.

Proporemos de inmediato a cesión de terreos para a construción dun novo Centro de Saúde, demandando a ampliación de servizos e dotación de persoal.

PARA EVITAR ESTOS ESPERPENTOS


miércoles 11 de octubre de 2006
O ALCALDE DE ARES, IMPUTADO XA POR DELICTO ELECTORAL

CENDAN, UN ALCALDE CACIQUIL E BOTADO PARA DIANTE
Diciamos fai un par de días que ao Alcalde de ARES lle adiantaban outros pola dereita e pola esquerda na carreira á corrupción.

Destituídos por Manuel Cendán todos os edís do goberno de Ares
= = = =
Agora mandará un Alcalde "fujimorizado"
Despois de cesado todo o equipo de goberno, o Concello quedará paralizado, pois o Alcalde non dará feito, porque a súa abdicación será xa a preparación da súa campaña electoral e a procura de apoios para a súa lista.

O SERGAS opta pola ampliación do actual Centro de Saúde de Ares
Despois de oito anos de promesas, lías e desencontros, parece que se reaviva agora o tema do Centro de saúde de Ares.O nulo intres de uns e outros está a piques de dar o traste cunha inversión de máis de un millón de euros. E o amaño do Centro de saúde coas condicións axeitadas que o actual non reúne.Benvida sexa esta nova, si é que agora se vai levar a diante.E se pon fin as desidias e cabreos dos que xogan cos cartos públicos como si foran propios, facendo a política máis rastreira posíbel, aínda prexudicando os cidadáns aos que dentro de pouco chamarán para que os apoien co seu voto.ENCHUFISMO E FUNCIONARIADO MUNICIPAL

O Alcalde de Ares, declarado "Personaxe Hostil" polo Valedor do Pobo

Xa non falta de nada.Novo "toque de corneta", esta vez digno do Trombón de Baltar.E dicir, que en conclusión, os Cendán mostran unha patoloxía con actitudes de enfrontamentos entorpecedores diante dás institucións superiores ao seu Reino de Taifas.Xa o viñeron mostrando cos sucesivos desobedecimentos as ordes dá Xunta.Agora provoca tamén enfrontamentos familiares, acusacións de filibusterismo, reparto de botíns, e outras trapalladas mais.Alguén desde ou seu Partido lles debía dar tamén un "cornetazo", para elo xa contan co trombón de Baltar. Pero claro, en Ares parece que non hai Comité Local algún. Mandan só eles.

jueves 26 de octubre de 2006
O CONCELLO DE ARES NON TEN NINGUN INTERESE POLO CENTRO DE SAUDE
O Xulgado desestima a denuncia do Alcalde contra o Sergas .
jueves 8 de febrero de 2007
Presentación da " NUEVA ALIANZA " NAL - A escisión do PP volve ás súas orixes
"Os Nanos" - Eles sos retrátanse con estas canalladas
De asuntos familiares, mellor non falar nin opinar. ¡¡ Unha peniña !!
Novo Partido dos Buitres, escindido das Gaivotas

lunes, 14 de mayo de 2007

Unha ducia de cuestións aos Alcaldables e compoñentes das candidaturas.
1.- Colaboración e posible mancomunidade con Mugardos, que sería beneficiosa para ambos municipios en canto ao aforro en orzamentos de equipamentos, instalacións, servizos e mesmo en administración e persoal. Algúns pasos xa están dados: Voto de Chanteiro, Piscina, Depuradora futura, abastecemento de auga, saneamentos, alumados, actividades deportivas, tarefas de ensino, lecer, ..... Pero se poderían incrementar moito máis. ¿Que disposición hai neste tema?.


2.- ¿Consideras necesaria a rexeneración da "clase política" ou cres que vai ben así?. ¿Paréceche que a corrupción non existe, ou que só está nos outros partidos pero non no teu?. ¿Comprométeche a atallala?

3.- Como responderás ante o clientelismo. Beneficiarase aos correlixionarios, porque grazas a eles parece que lles debemos o posto. ¿Trataranse a todos os veciños igual ou alcanzarán máis beneficios os aduladores?

4.- ¿Quedará xa para sempre eliminado o Parvulario de Cervás-Chanteiro e no caso que sexa así, garantirase a escolarización e traslado adecuado aos alumno desta etapa?

5.- ¿Negociarase coa Deputación para a reforma, tantas veces prometida e anunciada, da estrada de Chanteiro para que deixe de ser un camiño veciñal?
6.- ¿Prestarase especial atención para implantar un medio de traslado ás persoas maiores e discapacitadas das parroquias afastadas, para achegalas aos servizos centralizados na vila de Ares: Sanidade, Farmacia, Concello, Xulgado, Correos, Bancos, Asesorías, Mercado, Lecer, ...... ?
7.- Para gobernar o Concello, ¿consideras mellor unha maioría absoluta dun partido ou sería mellor un pacto entre varios, con estabilidade pero vixiante aos desmans? ¿Podería haber unha quenda de Alcaldes por tempadas de cada lista integrante?
8.- ¿Os Alcaldes serían mellores con boa formación ou basta que sexan honrados?. ¿É bo que repitan por varios períodos electorais ou mellor cambiar cada catro anos?.

9.- Se o Alcalde chegase a estar incurso en prevaricacións e delitos, debese dimitir ao ser imputado formalmente, ou pode esperar o veredicto do xuízo que lle chegará probablemente cando xa teña acabado o seu mandato.

10.- ¿Seguirá sen cumprirse a normativa da porcentaxe de vivendas accesibles nas promocións e a non eliminación de barreiras arquitectónicas e servizos adaptados nos establecementos e lugares de concorrencia pública?

11.- ¿Continuarase permitindo a apertura de establecementos sen licenza ou con provisional por moitos anos, evitando así que se cumpran as normativas e logo, pasado o tempo acollerse aos feitos consumados, burlando as leis e deixando aos usuarios en situación de inseguridade xurídica?.

12.- Retomarase a idea, dos tempos de Cuíña, de abrir unha vía pola costa, dende o porto de Ares ata a futura planta depuradora en Chanteiro, con enlaces as estradas existentes da costa, que ben puidese chegar ata Mugardos pola Palma e Montefaro.
------------------------------------
Pódense facer as achegas e contestacións, ben por Comentarios de abaixo ou por o e-mail.

martes, 8 de mayo de 2007

Ano de neves, ano de bens - Ano de eleccións, ano de obras

As eleccións traen obras.
Os partidos atribúense o seu autoría.
Coma se pagásenas eles.


Este primeiro trimestre de 2007 as licitacións de obras nos 315 concellos galegos aumentaron un 110 %, respecto ao mesmo período do 2006. 65 millóns de euros máis que o ano anterior en asfalto e cemento.
A execución e promesa das obras chegan coas furnas.
Forman parte da campaña.
É o máis convincente para o cidadán e aos Partidos que teñen cargos que manexan e destinan os diñeiros públicos, sáelles unha propaganda gratis.

Porque señores, eses diñeiros aportados polos contribuíntes xa son para investimentos públicos. Mais parece coma se puxésenos eles do seu peto particular.

Ata montan disputas, para o seu lucimento, sobre quen conseguiu ou mediou en tal ou cal obra. Algunha mostra parece que hai no ámbito local de Ares.
Cando parece, de xeito evidente, que absolutamente todos os membros e cargos das corporacións debesen contribuír a conseguir traer subvencións e obras para a súa demarcación. É a súa misión, vaille co cargo e algúns co seu soldo.

Pero se esquecen, dando un espectáculo lamentable pero propio das campañas, onde a charlatanería e promesas constitúen o orde do día.
E así vemos, segundo as enquisas e o CIS que a valoración da "clase política" deválase e volve baixar.
A "clase política" non respecta ao adversario nin ao cidadán coas súas actitudes.
Entón, ninguén se cre tampouco as promesas electorais, porque se sabe que é mera publicidade co fin de conseguir os cargos e as prebendas.
Salvo, abofé está, as excepcións de rigor.
Atribuíllese que xa o dixo aquel bo Alcalde de Madrid, o Vello Profesor Tierno Galván : "Os Programas Electorais están para non cumprilos"

viernes, 20 de abril de 2007

MunicipARES - Ano 2007 - Listas das Candidaturas

Nueva Alianza
Luis Cendán Fernández
Juan Ángel Vilar López
María José Fontenla Fernández
Camilo Molíns de Sas
María Flor Mariño Maroño
Guillermo García Santiago
Montserrat Freire López
José Manuel Formoso María
Rosa González García
José Antonio González Chao
María Cruz García-Santamaría Fernández
Ángel Miguel López Basteiro
Ángela María Tabeayo Garrote
Juan José Martínez Otero
Marta María Núñez Carrocera
María Teresa Gómez Rodríguez

PSdG-PSOE
1.- Julio Ignacio Iglesias Redondo. 40 años. Vecino de Ares. Profesor Titular de Derecho civil de la Universidad de Santiago de Compostela.
2.- Victoria Montenegro Paz. 43 años. Vecina de Cervás. Ama de casa.
3.- José Juan Vilasánchez Pazos. 56 años. Vecino de Redes. Profesor del CPI Conde de Fenosa.
4.- Ana Fernández Coira. 40 años. Vecina de Ares. Trabajadora de Alcampo.
5.- José Salvador Ferreiro Montenegro. 43 años. Vecino de Ares. Músico.
6.- Francisco García Prego. 59 años. Vecino de Redes. Prejubilado de Endesa.
7.- Carmen Fernández Riveiro. 23 años. Vecina de Barracido. Estudiante de Ciencias Políticas.
8.- José Eugenio Fernández Lago. 55 años. Vecino de Cervás. Funcionario del Ministerio de Defensa.
9.- José Juan Vilar Rico. 41 años. Vecino de Ares. Vigilante de seguridad.
10.- Marta Rascado Hermida. 33 años. Vecina de Cervás. Auxiliar de clínica.
11.- Mónica Martínez Fernández. 38 años. Vecina de Ares. Trabajadora de Mercadona.
12.- José Luís Pérez Barreiro. 85 años. Vecino de Ares. Médico jubilado.
13.- Elvira Bello Rey. 41 años. Vecina de Ares. Ama de casa.
14.- José Manuel Mouriz Cabalo. 46 años. Vecino de Ixobre. Profesor del IES de Barallobre.
15.- María Luz Salido Yanez. 58 años. Vecina de Ares. Dependienta de panadería.
16.- Julio Antonio Iglesias García. 68 años. Vecino de Barallados. Telégrafista jubilado. BNG
1. MANUEL RODRIGUEZ DOVAL
2. MARIA BELEN ABEAL PEREZ
3. ANXO M. FERNANDEZ PERMUY
4. IRIA RODRIGUEZ MARTINEZ
5. GUSTAVO PITA CARBALLEIRA
6. ANA MARIA PEREZ RICO
7. ROBERTO RIVAS CONEJO
8. SILVIA MARIA FERNANDEZ PAZ
9. FRANCISCO XAVIER RIVEIRO ROJO
10. XOSEFINA FERNANDEZ PEREZ
11. XOSE ANDRES PEDRE RODRIGUEZ
12. ANA RIVEIRA ROCA
13. MANUEL AMENEIROS MUIÑOS

S.1. XOSE MARIA RODRIGUEZ COBELO
S.2. MARIA DO CARME FERNANDEZ BRA
S.3. CELESTINO IGLESIAS VILAR
Partido Popular
1.- JOSE MANUEL CENDAN FERNANDEZ
2.- FRANCISCO JOSE ECHEVARRIA LAGE
3.- MARIA MERCEDES GRANDE REGUEIRO
4.- FERNANDO OTERO PRIETO
5.- JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ
6.- MARTA SEIJAS DIAZ
7.- DIEGO ANDRES DOMENECH ESPIÑEIRA
8.- LAURA MENDEZ MARTINEZ
9.- JOSE LUIS CENDAN CHAO
10.- MARIA VANESSA FERNANDEZ ESTEVEZ
11.- MARIA PILAR MARGHARETTO RODRIGUEZ
12.- ANTONIO GOMEZ SANTIAGO
13.- MONTSERRAT RIO GONZALEZ
Suplentes:
1.- MARIA LUISA GARCIA GONZALEZ
2.- DOMINGO MONTERO RODRIGUEZ
3.- ELISA GOMEZ LOPEZ
UNION POR ARES (UPARES)
1.- VICENTE GARCÍA CARDAMAS
2.- PEDRO DOMÍNGUEZ VILAR
3.- ÁLVARO MANUEL ILLOBRE SAAVEDRA
4.- BEGOÑA LEIRA RODRÍGUEZ
5.- RAMONA DIOS PEREIRA
6.- ANGEL VICTORINO RASCADO ROJO
7.- ALEJANDRA VARELA TIZÓN
8.- JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
9.- INÉS DOMÍNGUEZ PÉREZ
10.- JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ BARREIRO
11.- MARIA BERTA CASTIÑEIRA MARTÍNEZ
12.- JUAN PIÑEIRO PEREIRA
13.- MARIA ANGÉLICA MAXI SABORIDO

jueves, 19 de abril de 2007

EN ARES NON CAMBIA NADA - PRESENTANSE OS MESMOS


....., La vida sigue igual.

Efectivamente, igual que na canción de Julio Iglesias ( O cantante eh!! ).Coñecidas xa tódalas candidaturas as vindeiras municipais, non nótase cambio algún nos candidatos a Alcaldía.
E as listas, repiten mais ou menos.
Os da oposición actual son as mesmas cabezallas:

Chente por UpARES, Doval po-lo BNG e Iglesias po-lo PSOE.

E ..., os que "desgobernaron" nos derradeiros tempos, ... pois tamén. Soio que en vez de ir da man, como hate agora, vanse a botar un pulso.

O verdadeiro cambio estará nas mans dos votantes. Dos veciños,
(a ver se sen influenzas alleas), que deberán poñer as cousas no seu sitio, ou deixalas como están.

Pois rematamos con outra canción:

¿Será una rosa, será un clavel,
el mes de mayo te lo diré ....

martes, 27 de marzo de 2007

Chanteiro abandonado por Telefónica - Así tenemos la BANDA ANCHA

BANDA ANCHA DE INTERNET, ¡YA! - Chanteiro.Org

Desde Chanteiro.Org se lideró una recogida de firmas en demanda del acceso a la Banda Ancha de Internet en este lugar olvidado de Ares.se recogieron más de doscientas que fueron remitidas a diversas instancias relacionadas con el asunto de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información.
Los resultados fueron más bien escasos y ambiguos.


lunes, 26 de marzo de 2007

O candidato dos Socialistas, compara Ares con Marbella

A idea xa non é orixinal. Escóitase de cachondeo nas conversas de taberna e xa en "A Voz de Chanteiro", comentouse en varias ocasións nos epígrafes de "Aquí hai Tomate".


O aínda Director Xeneral de Xustiza fixo a súa presentación oficial como candidato á Alcaldía de Ares arroupado por outros dirixentes socialistas.

O candidato comparou a Ares con Marbella e houbo referencias á actual situación esperpéntica municipal, con alusións a Caín e Abel, Julián Muñoz e a Pantoja, e recordaron ao actual alcalde Manuel Cendán como o Llanero Solitario declarado "Personaxe Hostil" envolto en especulacións e trampas.

"O Ares dos "Cendanes" é o da especulación e das trampas, o de todo vale tanto en política como fora dela, como estamos comprobando co culebrón familiar da súa ruptura". Julio Iglesias Redondo de 30 anos e Doutorado en Dereito, e ten sobrados méritos para ostentar a Presidencia da Corporación aresán, aínda que a nivel popular non é moi coñecido, seguramente debido a que os seus estudos e ocupacións tivéronlle afastado en actividades docentes en Santiago e algunhas outras Universidades de Latinoamérica.

Xa era concelleiro da oposición desde as eleccións do 2003, pero dimitiu en maio 2006 , cando foi nomeado Director de Xustiza da Xunta. O cargo quizá foi para promocionalo logo á Alcaldía, pero moitos votantes do PSOE non viron ben o abandono das súas responsabilidades fronte ao seu grupo municipal que quedou orfo e falto de iniciativas.

O labor da oposición desenvolveuna, nesta etapa tan truculenta o BNG, na figura de Rodríguez Doval. Hai socialistas resentidos por este feito e que propoñían como alcaldable ao que vai na lista co número tres: Juan José Vilasánchez que xa fora Alcalde de Ares en dúas ocasións anteriores.

jueves, 22 de marzo de 2007

Todos os edís do goberno de Ares destituídos por Manuel Cendán= = = =


Despois de cesado todo o equipo de goberno, o Concello quedará paralizado, pois o Alcalde non dará feito, porque a súa abdicación será xa a preparación da súa campaña electoral e a procura de apoios para a súa lista.
Ademais como non hai orzamento aprobado para este período, o traballo municipal xa vén funcionando baixo mínimos.
O único que se farán, serán promesas para conseguir votos enganando, unha vez máis a os veciños.

En fin, que será o broche final dunha etapa municipal enchida de despropósitos, que legan ao municipio de Ares a saga dos Cendáns, que aínda queren volver a recuncar.Xunto, claro está con tódolos demais candidatos que en Ares se van presentar. ¡Pois que Deus reparta sorte!

E remato cunha reflexión, para tódolos eles:
É fermoso ser alcalde da vila que amas, da vila que che viu de neno, da vila onde se casaron os teus pais, daquela vila que alumou a túa adolescencia. Ser alcalde é distinto a ser político, hai algo máis humano, máis tradicional. O alcalde é toda unha referencia nunha vila e parece o máis nobre e atractivo dos cargos que pode outorgar a política.

viernes, 2 de marzo de 2007

Un gaiteiro de Cedeira en Madrid, que non toca para Galicia
Non definimos cal é a solución para a antiga ASTANO, sinxelamente porque non a temos. Expertos hai na materia que andan dándolle voltas. E aínda que sexa con afán electoral, benvidas sexan. A Comarca necesítao, son moitos os mozos parados. Os pre-xubilados quizais sexan uns envexados, pero eran moitos os que traballaban nas auxiliares que agora están na rúa.
Pois no medio de todas estas discusións e tentativas de buscar algo positivo, sae o deputado socialista Xavier Carro Garrote no Congreso cunha tremenda intervención de trato totalmente vexatorio para esta depauperada bisbarra. Dicir que Navantia Fene está a pleno rendemento con ocupación total é un sarcasmo de disparate, pero que se cadra cren en Madrid. Chegou e expresar que coa elaboración de 70 bloques ocúpase a totalidade dos talleres dispoñibles, que en tempos atrás ocuparon ata 6.000 empregados. Di que a ocupación é plena para a totalidade do persoal ata máis aló do ano 2010. Abofé que pode ser con 350 empregados e se regulasen algúns máis e quedásense en 50, a ocupación do pleno emprego prolongaríase ata o 2028, por unha "simple regra de tres inversa". "A menos traballadores máis duración".

No Blog deste antigo "traballador" de Bazán, metido a sindicalista de boa vida en Santiago e catapultado a Deputado Estatal, pódense observar "algúns" comentarios dos por él seleccionados co seu filtro e que non teñen desperdicio. ¿Como serían os que recibiu e non se atreveu a deixar publicalos?

miércoles, 28 de febrero de 2007

Manuel Cendán colleulle gusto ao sillón e quere recuncar


Empeza a carreira para ocupar a espléndida -- segundo din -- sala da alcaldía, do flamante e polémico Pazo Municipal do Paseo Marítimo. O actual inquilino preséntase oficialmente este sábado, arroupado polos seus valedores no Partido Popular.
Con estes personaxes resarcirase do frío que pasou na Inauguración, onde oficiou en solitario.

jueves, 22 de febrero de 2007

A ESTUDIO O FUTURO DO MOSTEIRO DE MONTEFAROParece ser que despois de terse gastado unha morea de cartos en pagarlle a uns amigos por realizar un plano de usos, agora hai que crear unha fundación publico-privada para buscar que facer co mosteiro.
E A NINGUEN LLE CAE A CARA DE VERGOÑA!!!!!

viernes, 16 de febrero de 2007

O SERGAS opta pola ampliación do actual Centro de Saúde de Ares

Despois de oito anos de promesas, lías e desencontros, parece que se reaviva agora o tema do Centro de saúde de Ares.
O nulo intres de uns e outros está a piques de dar o traste cunha inversión de máis de un millón de euros. E o amaño do Centro de saúde coas condicións axeitadas que o actual non reúne.
Benvida sexa esta nova, si é que agora se vai levar a diante.
E se pon fin as desidias e cabreos dos que xogan cos cartos públicos como si foran propios, facendo a política máis rastreira posíbel, aínda prexudicando os cidadáns aos que dentro de pouco chamarán para que os apoien co seu voto.

ENCHUFISMO E FUNCIONARIADO MUNICIPAL

Antroidada case dixital PROBAS ¡XA!

¿¿¿¿ ..........???
En pasadas datas escomenzando o Entroido, disque entrou por Fax no Concello de Ares un escrito da concelleira socialista na Corporación, impugnando as bases coas que "Os Nanos" pretendían facer funcionarios a sete traballadores do Concello cun concurso-oposición dicen que feito a medida dos aspirantes, só cunha proba tipo test, outra de galego cunha valoración ridícula e cun temario inferior o esixido legalmente para prazas da mesma natureza. Ademais dise, que o martes 13 ás 11 da mañá, a mesma concelleira socialista presentouse no Concello acompañada por dúas avogadas para proceder a vista de todo o expediente sobro ditas prazas para preparar o recurso contencioso-administrativo, negándolles o Alcalde en persoa o acceso ó mesmo, feito que é constitutivo da comisión dun delito de violación do dereito a información que foi reflectido polo Secretario do Concello por escrito a petición de ditas avogadas e que, por descontado, dará lugar a correspondente denuncia penal contra o alcalde.Este asunto xa fora denunciado publicamente nos medios polo BNG, en Outubro pasado.


Reposición da Secretaria do Xulgado
Por outra banda, o avogado da ex secretaria do Xulgado de Paz de Ares solicitou que a traballadora sexa reintegrada ao seu posto do que foi despedida pola Alcaldía trala denuncia da voda falsa oficiada polo mandatario municipal. Ao ser todos os pronunciamentos xudiciais favorables á ex funcionaria, o letrado sostén que debe ser posta de novo no cargo de secretaria. Tralo seu cese, o Concello contratara a outra persoa.

jueves, 8 de febrero de 2007

Mudanza de vivenda Nano II (01-02-07) e Fiscalía

Na Fiscalia, comparece o BNG
Primeiros prognósticos que se escoitan para as próximas municipais
Cabezas de Listas:
Partido Popular: M. Cendán (Nano I)
Nueva Alianza: L. Cendán (Nano II)
PSdeG - PSOE : Julín
BNG : Belén
UpARES : Chente

Demolición de construcción ilegal.
Tarifas uso do Polideportivo Municipal
Boletín Oficial da Provincia

jueves, 25 de enero de 2007

MELLORAS PARA OS DISCAPACITADOS, EN MUGARDOS

MELLORAS PARA OS DISCAPACITADOS, EN MUGARDOS

Como ben di o Alcalde Barcia, nos últimos tempos nótase sensible mellora en Mugardos en canto a prazas reservadas para aparcamento dos discapacitados. Antes non había ningunha.

Parabéns por iso e por esas boas relacións que di ter o Alcalde coa Confederación Galega de Minusválidos Físicos (COGAMI).
Non entanto, e unha mágoa que a maioría destes aparcadoiros reservados estean situados en lugares alonxados e pouco frecuentados, pois isto réstalle utilidade.
Os discapacitados, como calquera outra persoa, desexan ir os lugares céntricos, onde poidan resolver ou seu desenrolo cidadán e de relación.
Nestes lugares, como é o centro dá vila e o paseo marítimo mugardés, son escasas as prazas e aínda por riba sempre están ocupadas, a maioría dás veces de maneira irregular.

Boa medida tamén, esa que se anuncia de eliminación de barreiras arquitectónicas nos colexios, que debería tamén estenderse a tódolos establecementos públicos e privados, con ramplas adecuadas e non con simulacros de ramplas-trampa que non se poden subir en cadeira de rodas.

Pero, con todo o dito, e un bo exemplo para outros concellos.

domingo, 21 de enero de 2007

O Alcalde de Ares, declarado "Personaxe Hostil" polo Valedor do PoboXa non falta de nada.Novo "toque de corneta", esta vez digno do Trombón de Baltar.
E dicir, que en conclusión, os Cendán mostran unha patoloxía con actitudes de enfrontamentos entorpecedores diante dás institucións superiores ao seu Reino de Taifas.

Xa o viñeron mostrando cos sucesivos desobedecimentos as ordes dá Xunta.
Agora provoca tamén enfrontamentos familiares, acusacións de filibusterismo, reparto de botíns, e outras trapalladas mais.

Alguén desde ou seu Partido lles debía dar tamén un "cornetazo", para elo xa contan co trombón de Baltar. Pero claro, en Ares parece que non hai Comité Local algún. Mandan só eles.

Pode haber algunha comparsa que os apoia, pero que só aspiran a que lles busquen unha colocación nun posto a eles ou familiares e nada mais.

A ética non existe.Dí "Maquiavelo", no Diario de Ferrol:"A xente de Ares ten o que merece. Na vila de Ares aínda queda moita reminiscencia caciquil.
Son moitos os papáns, patatós e papanatos pepeiros, que están cun Alcalde que non sabe de cultura progresismo nin talante, pero fai festas e dá licencias, aínda que sexa sen cumprir os requisitos. Son mais de 8, os bares que non teñen licenza, por no cumprir a normativa. Pero están funcionando ....

"En canto a lía dos xemelgos. Son as dúas caras da mesma moeda.
Loitan polo botín, según dise.
Pode que incluso sexa unha xogada para conseguir máis votos, unha vez sumadas ámbalas dúas candidaturas.

O Tomate continúa .....

miércoles, 17 de enero de 2007

Se consuma el "Cainita Fraticidio Político" de los NANOSAl desprestigio de que goza ya la "clase política", se añade ahora en los comentarios por Ares, la de la deslealtad y ambición que representa lo acontecido en el Partido Popular, al consumarse este "fratricidio político", de inconcebible bajeza moral que enemista familias.

Con lo sencillo que es abandonar e irse para casa.

NI QUITO NI PONGO REY, PERO AYUDO A MI SEÑOR
Era el 23 de Marzo 1369. Se encontraron el rey D. Pedro I el Cruel con su hermano bastardo D. Enrique de Trastamara en las inmediaciones del castillo de Montiel y en la tienda del capitán francés Beltrán du Guesclin, que había venido en auxilio de este ultimo, cuando luchando los dos hermanos cayeron al suelo, y como hubiera quedado debajo D. Enrique, Beltrán les dio la vuelta pronunciando la citada frase y D. Enrique pudo así degollar a su hermanastro con sus propias manos.
Se utiliza esta frase para justificar en cualquier tipo de litigio la intervención a favor de alguno de los dos bandos por algún tipo de lealtad comprometida previamente, por obediencia debida o como excusa para no poner en peligro intereses personales.

Se le puede aplicar también en este caso, a los que escapan desleales, abandonado a quien fue su valedor.

"Las ratas son las primeras en abandonar el barco", - dice ahora el PSOE -, que por fin rompe su silencio complice y habla ante el nuevo panorama.

Se confirma que:

O PP en Ares
ten cos Nanos,
alcaldables a pares. Mais aquí .......

Entradas populares más vistas